Rørhåndboka 2005–2017:

Kap. L Bedrift, helse, miljø og sikkerhet

Trykk på linken under, så starter nedlastningen av Pdf’en

Rørhåndboka 2005 kap. L


INNHOLD

Navn Nummer Sidetall
Sjekkliste - HMS på byggeplassen/arbeidssted 01 274
Melding om ulykke eller nesten-ulykke 02 276
Vernearbeid på byggeplassen 04 278
Trykkluft- og sveisearbeid 05 280
Behandling av gassflasker 06 282
Entrepriseformer 11 284
Aktuelle lover, forskrifter og standarder 12 286
Byggherreforskriften, bygghygiene 13 288
Plan- og bygningsloven 1997 - forskrifter 14 290
Plan- og bygningsloven 1997 - teknisk forskrift 15 292
Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, del I 21.1 294
Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, del II 21.2 296
Bygningsdelstabell og posteringsstandard 22 298
NS 8405 og varsling - veiledning til varslingsskjema 25 300
Varslingsskjema, avvik og konsekvens 26 302
Akkordseddel 31 304
Kvalitetssikring – definisjoner/terminologi 41 306
Vannskader 56 308
Reparasjons- og rehabiliteringsarbeider i forsikringssaker 57 310
Gjennomføring av svenneprøven i rørleggerfaget 61 314
Powered by Labrador CMS