Rørhåndboka 2005–2017:

Kap. C Ledningsnett, sanitær 312

Trykk på linken under, så starter nedlastningen av Pdf’en

Rorhandboka_2005_kap_C


INNHOLD

Navn Nummer Sidetall
Huskeliste - ledningsnett 312.00 68
Klamring av vann- og avløpsledninger 312.01 70
Vannskadesikre rørinnstallasjoner I 312.02.1 72
Vannskadesikre rørinnstallasjoner II 312.02.2 74
Dimensjonering og lufting av avløpsledninger 312.03 76
Dimensjonering av vannledninger 312.04 78
Sluk 312.05 82
Branngjennomføringer 312.06 84
Rørkvaliteter, vannledninger 312.07 86
Rørkvaliteter, avløpsledninger 312.08 88
Hull i bjelker og stendere 312.09 90
Våtromsgjennomføringer i gulv 312.10 92
Våtromsgjennomføringer i vegger 312.11 94
Utskifting av innerrør i rør i rør system 312.14 96
Eldre vannledninger – reparasjon og tilknytning 312.15 98
Støy fra rør 312.16 100
Skjøting av gjengede rør 312.17 102
Prøving og kontroll av ledningsnett for væsker og gasser 312.21 104
Lengdeutvidelse 312.31 106
Powered by Labrador CMS