Rørhåndboka 2005–2017:

Kap. A Utvendig sanitæranlegg 731

Trykk på linken under, så starter nedlastningen av Pdf’en

Rørhåndboka 2005 kap. A

INNHOLD

Seksjon Navn Nummer Sidetall
Utvendig sanitæranlegg 731 Huskeliste - utvendig anlegg 731.00 12
Sikkerhet i grøfter 731.01 14
Fall og høydeforhold 731.02 16
Tilkobling til hovedvannledning 731.03 18
Tilkobling til hovedavløpsledning 731.04 20
Plassering av rør i grøft 731.05A 22
Utvendige kummer 731.06 24
Utvendig stengeventil 731.07 26
Prøving av utvendige avløpsledninger 731.08 28
Prøving av utvendige vannledninger av støpejern 731.09 30
Prøving av utvendige vannledninger av plast 731.10 32
Separate avløpsanlegg, infiltrasjons 1 731.21 34
Separate avløpsanlegg, infiltrasjon 2 731.22 36
Separate avløpsanlegg, våtmarksanlegg 731.23 38
Separate avløpsanlegg, slamavskillere og fordelingskummer, direkte utslipp 731.24 40
Separate avløpsanlegg
731.25 42
Høydeberegninger - overvann 731.26 44
Høydeberegninger - spillvann 731.27 46
Olje- og bensinutskillere 731.28 48
Fettutskillere 731.29 50
Nivellering 1 - utstyr 731.30 52
Nivellering 2 - høydemålinger 731.31 54
Powered by Labrador CMS